Ποιοί είμαστε

Tο Τεχνικό Γραφείο «Κωνστάντζα Μόρφη & Συνεργάτες» δημιουργήθηκε το 1992 με κύριο αντικείμενο τον σχεδιασμό κτιριακών έργων.

Το γραφείο αποτελεί συνέχεια οικογενειακής εργοληπτικής επιχείρησης και στελεχώνεται από επαγγελματίες όλων των Ειδικοτήτων προκειμένου να καλύψει με εξειδίκευση και επαγγελματική συνέπεια το ευρύ φάσμα του κάθε έργου.

Αρχιτέκτονες, Στατικοί, Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι Μηχ/κoί, Διακοσμητές εσωτερικού και εξωτερικού Χώρου πλαισιώνουν την ομάδα μας προκειμένου η μελέτη του κάθε έργου να γίνεται συνολικά.

Εξειδικευμένα συνεργεία υλοποιούν και εφαρμόζουν τις μελέτες μας κάτω από την συνεχή επίβλεψη και καθοδήγησή μας.