Πιστοποιήσεις

- Πιστοποίηση REV της ΤeGova

- Εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.